itSMF Finlandin SIG-työryhmät

SIGkuva

itSMF Finlandin SIG-ryhmät koostuvat vapaaehtoisista osallistujista, joilla on yhteinen kiinnostuksen kohde. Tavoitteena on jakaa tietoa sekä ryhmän sisällä että myös laajemmin itSMF-yhteisössä, verkostoitua samanlaisten asioiden kanssa painiskelevien kanssa sekä oppia ja luoda uutta tietoa.

Ryhmät voivat esimerkiksi kirjoittaa artikkeleita, esitellä toimintaansa ja toiminnan tuloksia aamiaisseminaareissamme tai vuosikonferenssissamme, tuottaa itsearviointityökaluja tai muita välineitä jäsenistön käyttöön sekä tarjota oppilaitoksille opinnäytetöiden aiheita. Ensimmäiset itSMF Finland ry:n Special Interest Groupit eli SIG-ryhmät käynnistettiin vuonna 2013. Vastaavia ryhmiä toimii myös muiden kansallisten itSMF-organisaatioiden yhteydessä.

itSMF Finland koordinoi toimintaa, jolle laadittiin yleisluontoiset ohjeet vuonna 2013. Kuka tahansa jäsenistömme edustaja voi koota kiinnostusryhmän haluamansa aihealueen ympärille. Vuonna 2016 hallituksen SIG-vastaavana toimii Aki Ylivarvi aki.ylivarvi [at] efecte.com, johon voit ottaa yhteyttä.

Vuonna 2013 käynnistyneet ja edelleen toimivat SIG-ryhmät ovat:


Service Desk Evolution

Service Desk Evolution -ryhmä toimi aikaisemmin nimellä “mittarikerho”. SIGin perustamisen ja nimen muutoksen yhteydessä ryhmän toiminta suunnattiin mittareista koko service desk -funktion kehittämiseen ja tulevaisuuteen. Tavoitteena on keskustella, analysoida ja visioida, miten service desk tulee muuttumaan, ja miten sitä johdetaan kohti 2100-lukua.

Siirry ryhmän omalle sivulle »


SIAM – Palveluintegraatio ja -hallinta

SIAM (Service Integration and Management, Palveluintegraatio) käsittää palveluiden tuottamisen loppukäyttäjille läpinäkyvästi (sekä ulkoisia että sisäisiä) palvelutuottajia käyttäen siten, että kokonaisuus on hallittavissa keskitetysti. SIAM-ryhmä pyrkii työssään vahvasti käytännönläheiseen ja mahdollisimman konkreettiseen lähestymistapaan. Ryhmä aloitti toimintansa keväällä 2016.

Siirry ryhmän omalle sivulle »


Continual Service Improvement (CSI)

CSI-ryhmän tavoitteena on sopia vuosittain vaihtuvasta CSI-alueen teemasta sekä luoda ja jakaa uutta tietoa, vaihtaa kokemuksia, ideoita ja parhaita käytäntöjä. Aiheet voivat koskettaa prosessikehitystä yleensä, eri viitekehysten hyödyntämistä organisaatiossa, muutosten jalkauttamista, asiakaspalautteen hyödyntämistä tai johtamisen tukemista. Tutustu ryhmän laatimaan artikkeliin: itSMF_Finland_SIG_CSI_white_paper_study_FINAL

Ryhmän toiminta on tällä hetkellä tauolla. Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut jatkamaan toimintaa.


Palveluportfolio ja palvelu-CMDB

Ryhmän tavoitteena ovat palveluportfolion, infrastruktuurin ja organisaatiotiedon mallintaminen sekä palveluomaisuuden ja konfiguraationhallinnan parhaiden käytäntöjen edistäminen ja tutkiminen.

Ryhmän toiminta on tällä hetkellä tauolla. Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut jatkamaan toimintaa.


Haluatko osallistua SIG-työryhmien toimintaan, tai perustaa uuden ryhmän?

Ota yhteyttä: aki.ylivarvi [at] efecte.com tai info [at] itsmf.fi

Miksi konferenssiin kannattaa osallistua?

Katso, mitkä organisaatiot olivat edustettuina viime vuonna. Tänä vuonna haluatte olla varmasti mukana!

Tiukkoina taloudellisina aikoina jokaista investointia kannattaa miettiä tarkoin. itSMF Finlandin vuotuinen konferenssi tarjoaa selkeän arvon investointisi vastikkeeksi. Kahden päivän aikana kuulet lukuisia käytännön esimerkkejä siitä miten organisaatiot ovat onnistuneet alentamaan kustannuksia ja samalla parantamaan tehokkuutta IT-palveluiden tuottamisessa. Konkreettisia hyötyjä konferenssiin osallistumisesta ovat:

1. Eväitä eurojen säästöön. Kuulet mikä saa projektit onnistumaan ja kuinka parhaiden käytäntöjen avulla voit säästää koko joukon euroja.

2. Näe ja koe. Osallistu esityksiin ja työpajoihin, joissa saat ajatuksia mistä konkreettisia säästöjä syntyy.

3. Saavuta kilpailuetua. Voit auttaa organisaatiotasi oppimalla toimialan johtavilta toimijoilta. Voit jakaa tietoa asiakkaillesi, esimiehillesi ja kollegoillesi omassa organisaatiossasi konferenssin jälkeen.

4. Jaa ideoita parhaiden kanssa. Verkostoidu kollegoiden kanssa, jaa kokemuksia ja opi muiden kokemuksista.

5. Kehity palvelujohtamisen huippuammattilaiseksi. Opi parhaiden käytäntöjen ja IT-palvelujohtamisen strategiat ja muutoksen mahdollistavat toimenpiteet kokeneilta konkareilta.

6. Opi esimerkeistä ja tehdyistä virheistä. Kuulet ja näet kuinka yritykset ovat saaneet pysyviä muutoksia aikaan. Mikä toimii ja mikä ei. Varmista, että saat kaikki tehot irti tekemistäsi IT-palvelujohtamiseen liittyvistä investoinneistasi.

7. Johda. Täytä reppu käytännön opeilla ja jaa niitä omassa organisaatiossasi.

8. Hyödynnä teknologiaa. Kuulet ja näet kuinka uusinta teknologiaa hyödyntämällä sinun organisaatiosi voi saavuttaa huomattavaa toiminnan tehostamista.

×
Tilaa itSMF Finlandin uutiskirje

Yhteystietoni

 

Verification

×