SDE – Service Desk Evolution SIG

SDESIGkuva

Kuvassa vasemmalta alkaen Liisa Torkkeli, Heidi Olanterä, Kimmo Metso, Petri Lausi, Juhani Vuorijärvi ja Janne Kalliomäki. Kuvasta puuttuu Minna Nousiainen. Kaikki Heidiä lukuun ottamatta olivat myös käynnistämässä SDE SIG -ryhmän toimintaa.


SDE eli Service Desk Evolution SIG
perustettiin loppuvuodesta 2013. Ryhmä muodostui pääasiassa jäsenistä, jotka olivat kokoontuneet jo aikaisemmin ns. mittarikerhona.

Ryhmän yleisenä tavoitteena on ollut visioida, millainen on service desk vuonna 20×0. Aihetta on tarkasteltu monesta eri näkökulmasta: Millaisia muutoksia nähdään strategioissa, johtamisessa, mittaamisessa ja mittareissa, henkilöstössä ja osaamisvaateissa, organisointitavoissa, prosesseissa, työkaluissa, asiakkuuksissa ja esimerkiksi palveluiden tuottamismalleissa.

Ensimmäisenä tehtävänä vuoden 2014 alussa laadimme roadmapin service deskin kehityksestä vuosilta 1990–2045, eli hieman historiaa ja kehitysaskeleita tulevaisuuteen. Tuloksia esiteltiin sekä aamiaisseminaarissa toukokuussa 2014 että saman vuoden vuosikonferenssissa.

Vuoden 2015 aikana keskityimme service deskin tulevaisuuden trendien määrittelyyn. Metropolian opiskelijat Samuel Arasmo ja Aarni Kekkonen laativat aiheesta opinnäytetyön, joka valmistui keväällä 2016. Opinnäytetyö on luettavissa alla olevasta linkistä (ajankohtaista), Muut materiaalit löytyvät kohdasta ’Julkaisut’.

Syksy 2016 meni seuraavaa selvityskohdetta miettiessä. Aiheeksi on nyt kiteytynyt service deskin käyttäjäkokemus ja siihen vaikuttavat tekijät. Aihetta tullaan tarkastelemaan sekä UX- (user experience) että palvelumuotoilun näkökulmasta. Tavoitteena on käynnistää työ tammikuun aikana.

Nykyiset aktiivijäsenet ovat:
Liisa Torkkeli, T:mi Liisa Torkkeli (ryhmän vetäjä)
Tuula Härkänen, Fujitsu Finland Oy
Toni Ikonen, Telia Company
Janne Kaihila, Tieto Oyj
Kari Kautto
Kimmo Metso, CGI Suomi Oy
Jenna Salo, Gofore Oy
Seija Tenhola, SOK
Aki Ylivarvi, Efecte Oy


Ajankohtaista

14.6.2016 Toukokuun aamiaisseminaarin esitys:  Future trends esitelmä

16.5.2016 Future trends of service desk –opinnäyte

3.5.2016 Future trends of service desk -artikkeli: itSMF artikkeli_trendit2016

Käy lukemassa Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opinnäytetyö ja/tai artikkelitiivistelmä ja/tai seminaariesitys (linkit yllä).

8.3.2016 SDE SIG -ryhmän palaveri Tiedolla

3.3.2016 Opinnäytetyön status

Toisen vaiheen haastattelut ovat käynnissä ja teoriaosaa viimeistellään. Odotamme työn valmistuvan loppukeväästä.

15.1.2016

Opinnäytetyö service desk -alueen trendeistä

SDEopinnaytetyoMetropolia-korkeakoulun opiskelijat Samuel Arasmo ja Aarni Kekkonen ovat parhaillaan tekemässä opinnäytetyötä SDE SIGin sparraamana. Aiheena on service desk -trendit, eli mitä kiinnostavia muutoksia tulevaisuus tuo tullessaan. Työ käynnistyi loppukeväästä 2015. Alkusyksystä tehtiin osittain haastattelu- ja osittain sähköpostikysely, jolla kartoitettiin suomalaisten organisaatioiden näkemyksiä siitä, millaisia muutoksia he näkevät tulevaisuudessa, ja miten näihin muutoksiin on varauduttu esimerkiksi strategiaa laadittaessa.
Ensimmäisen vaiheen tulokset vedettiin yhteen ennen joulua. Vuoden vaihteessa Aarni ja Samuel keskittyivät teoriaosuuteen, ja nyt alkuvuodesta 2016 on tarkoitus tehdä syvällisempi ja osittain myös uusiin organisaatioihin kohdistuva haastattelu tietyistä valituista trendeistä.
Opiskelijat, opinnäytetyön valvoja Nina Hellman Metropoliasta ja SDE-ryhmäläiset ovat tavanneet jakson aikana ja käyneet aktiivista sähköpostikommentointia. Ryhmän tehtävänä on mm. johdattaa opiskelijoita aihealueeseen ja auttaa organisaatiokontaktien saamisessa. Aarni ja Samuel olivatkin mukana viime syksyn itSMF:n konferenssissa. Ständivastaavina heillä oli hyvä tilaisuus tutustua ihmisiin. Kuvassa Samuel vasemmalla, Aarni keskellä ja tohtori ’Feelgood’ Pirkko Lankinen oikealla.


Julkaisut

Julkaisemme ryhmän julkaisut ja muut dokumentit aina tällä sivulla. Tässä tärkeimmät tämänhetkiset julkaisut:

 


Osallistu ryhmän toimintaan

Oletko kiinnostunut Service Desk Evolution SIG:in toiminnasta? Haluatko osallistua ryhmän työhön? Ota yhteyttä!

Tutustu itSMF:n muihin SIGeihin

Miksi konferenssiin kannattaa osallistua?

Katso, mitkä organisaatiot olivat edustettuina viime vuonna. Tänä vuonna haluatte olla varmasti mukana!

Tiukkoina taloudellisina aikoina jokaista investointia kannattaa miettiä tarkoin. itSMF Finlandin vuotuinen konferenssi tarjoaa selkeän arvon investointisi vastikkeeksi. Kahden päivän aikana kuulet lukuisia käytännön esimerkkejä siitä miten organisaatiot ovat onnistuneet alentamaan kustannuksia ja samalla parantamaan tehokkuutta IT-palveluiden tuottamisessa. Konkreettisia hyötyjä konferenssiin osallistumisesta ovat:

1. Eväitä eurojen säästöön. Kuulet mikä saa projektit onnistumaan ja kuinka parhaiden käytäntöjen avulla voit säästää koko joukon euroja.

2. Näe ja koe. Osallistu esityksiin ja työpajoihin, joissa saat ajatuksia mistä konkreettisia säästöjä syntyy.

3. Saavuta kilpailuetua. Voit auttaa organisaatiotasi oppimalla toimialan johtavilta toimijoilta. Voit jakaa tietoa asiakkaillesi, esimiehillesi ja kollegoillesi omassa organisaatiossasi konferenssin jälkeen.

4. Jaa ideoita parhaiden kanssa. Verkostoidu kollegoiden kanssa, jaa kokemuksia ja opi muiden kokemuksista.

5. Kehity palvelujohtamisen huippuammattilaiseksi. Opi parhaiden käytäntöjen ja IT-palvelujohtamisen strategiat ja muutoksen mahdollistavat toimenpiteet kokeneilta konkareilta.

6. Opi esimerkeistä ja tehdyistä virheistä. Kuulet ja näet kuinka yritykset ovat saaneet pysyviä muutoksia aikaan. Mikä toimii ja mikä ei. Varmista, että saat kaikki tehot irti tekemistäsi IT-palvelujohtamiseen liittyvistä investoinneistasi.

7. Johda. Täytä reppu käytännön opeilla ja jaa niitä omassa organisaatiossasi.

8. Hyödynnä teknologiaa. Kuulet ja näet kuinka uusinta teknologiaa hyödyntämällä sinun organisaatiosi voi saavuttaa huomattavaa toiminnan tehostamista.

×
Tilaa itSMF Finlandin uutiskirje

Yhteystietoni

 

Verification

×